fbpx

Specialist pentru sistemul de management al mediului ISO 14001:2015

Grup Țintă

Firmele care doresc să își implementeze sistemul de management al mediului sau care au un sistem de management al mediului implementat și doresc îmbunătățirea funcționării acestuia

Instituțiile publice care doresc să își formeze specialiști în sisteme de management al mediului

Absolvenți de studii superioare care doresc să devină specialiști în managementul mediului

Orice alte persoane fizice ce doresc să devină specialiști în managementul mediului

Tematică

Aspecte generale referitoare la sistemul de management al mediului

Termeni și definiții în domeniul managementului mediului

Principiile fundamentale ale sistemului de management al mediului

Cerințele standardului ISO 14001:2015

Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului

Identificarea factorilor de risc pentru mediu și diminuarea impactului acestora

Identificarea cerințelor de calitate specifice și aplicarea lor

Instruirea personalului implicat în activitățile de protecție a mediului

Elaborarea programelor de mediu și de monitorizare a factorilor de mediu

Elaborarea documentației sistemului de mediu

Raportarea activitaților de mediu

Studii de caz – politica referitoare la mediu, obiective, analiza efectuată de management

Pe tot parcursul cursului, performanța fiecărui cursant este evaluată în funcție de sarcini, discuții, prezentări, contribuții personale, gestionarea optimă a timpului și punctualitate.

Durată

2 zile

Certificate

Certificat de absolvire TÜV Thüringen Karpat

Opțional - Certificat TÜV Thüringen e.V. Germania (50 euro + TVA)

Investiție

200 euro
*prețul afișat nu conține TVA

Înscriere

Înscrierile se pot transmite direct pe training@tuvkarpat.ro

Reducere*

Organizațiile certificate TÜV Thüringen e.V. Germania - 20% discount

Pentru trei sau mai multe persoane din aceeași organizație – 15% discount

Pentru două persoane din aceeași organizație sau pentru o participare anterioară la un curs TÜV Thüringen Karpat - 10% discount

Ofertele nu sunt cumulative. Reducerile se aplică individual persoanelor fizice sau juridice. Pentru un grup mai mare de participanți se va face o ofertă personalizată.

Recomandări cursuri