fbpx

Managementul serviciilor IT ISO 20000-1

Grup Țintă

Manageri, antreprenori, coordonatori și analiști atât din departamentele de producție/furnizare servicii, cât și din departamente suport cum ar fi Finanțe, Contabilitate, Management de Proiect, Resurse Umane, Vânzări, Marketing, Logistică, Controlul și Asigurarea Calității, Strategie și Planificare Operațiuni și responsabili cu Securitatea Informațiilor

Tematică

Introducere în Sistemul de Management al Serviciilor

Prezentarea seriei standardului ISO 20000-X și integrarea cu alte standarde / norme / bune practici ( ex: ITIL, COBIT)

Sisteme de management – ciclu PDCA, modelul de referință pentru procese. Introducere în service management – termeni și vocabular

Cerințe generale pentru un sistem de management al serviciilor (responsabilitatea managementului, documentație)

Managementul Resurselor

Stabilirea și îmbunătățirea SMS

Proiectarea și tranziția la servicii noi sau modificate

Procese pentru livrarea serviciului (SLA management, raportare, managementul disponibilității și continuității serviciului, managementul capacității, managementul securității informației, bugetarea & contabilizarea costurilor serviciilor)

Managementul relațiilor cu clienții și cu furnizorii

Catalogul de servicii IT, contracte SLA/ OLA

Managementul incidentelor și al problemelor

Managementul configurațiilor

Managementul schimbărilor

Managementul dezvoltării și lansării de software

Studii de caz - exerciții practice

Pe tot parcursul cursului, performanța fiecărui cursant este evaluată în funcție de sarcini, discuții, prezentări, contribuții personale, gestionarea optimă a timpului și punctualitate.

Durată

3 zile

Certificate

Certificat de absolvire TÜV Thüringen Karpat

Opțional - Certificat TÜV Thüringen e.V. Germania (50 euro + TVA)

Investiție

350 euro
*prețul afișat nu conține TVA

Înscriere

Înscrierile se pot transmite direct pe training@tuvkarpat.ro

Reducere*

Organizațiile certificate TÜV Thüringen e.V. Germania - 20% discount

Pentru trei sau mai multe persoane din aceeași organizație – 15% discount

Pentru două persoane din aceeași organizație sau pentru o participare anterioară la un curs TÜV Thüringen Karpat - 10% discount

Ofertele nu sunt cumulative. Reducerile se aplică individual persoanelor fizice sau juridice. Pentru un grup mai mare de participanți se va face o ofertă personalizată.

Recomandări cursuri