fbpx

Manager al sistemului de management al calității pentru laboratoare de încercări și / sau etalonari  ISO 17025:2017

Grup Țintă

Responsabilii calității din laboratoarele de încercare și / sau etalonare

Managerii calității din laboratoarele de orice tip

Adjuncții responsabililor calității și responsabililor metrologi

Responsabilii de încercare

Orice persoană implicată în documentarea, implementarea și menținerea sistemului de management al calității laboratorului

Tematică

Scurt istoric al calității; mari gânditori (Feigenbaum, Deming, Ishikawa, Juran); de la calitatea tradițională la conceptul modern al calității

Vocabularul calității: terminologie, explicații, aplicabilitate în domenii distincte de activitate (exemple)

Prezentarea standardului ISO/IEC 17025: cerințe generale (imparțialitate, confidențialitate), structurale, cerințe privind resursele (personal, condiții de mediu, produse și servicii furnizate din exterior, echipamente, trasabilitate metrologică), cerințe referitoare la proces (contractare, prelevare, eșantionare, manipularea probelor, incertitudine de măsurare, asigurarea calității rezultatelor, raportare, validarea metodelor, managementul lucrărilor neconforme, înregistrări tehnice, reclamații, controlul datelor), cerințe de management – opțiuni). Aplicații practice. Întrebări și răspunsuri

Principiile managementului calității și terminologia utilizată

Analiza efectuată de management – instrument de evaluare a eficienței sistemului calității laboratorului. Exemple. Întrebări și răspunsuri

Validarea metodelor și incertitudinea de măsurare. Prezentare generală. Ghidurile EURACHEM și aplicabilitatea lor practică în laborator

Documente. Înregistrări. Implementare, menținere și îmbunătățire

Studii de caz - exerciții practice

Pe tot parcursul cursului, performanța fiecărui cursant este evaluată în funcție de sarcini, discuții, prezentări, contribuții personale, gestionarea optimă a timpului și punctualitate.

Promovarea acestei evaluări continue va permite cursantului să susțină examenul scris prevăzut la finalul cursurilor.

Durată

3 zile

Certificate

Certificat de absolvire TÜV Thüringen Karpat

Opțional - Certificat TÜV Thüringen e.V. Germania (50 euro + TVA)

Investiție

250 euro

Înscriere

Înscrierile se pot transmite direct pe training@tuvkarpat.ro

Reducere*

Organizațiile certificate TÜV Thüringen e.V. Germania - 20% discount

Pentru trei sau mai multe persoane din aceeași organizație – 15% discount

Pentru două persoane din aceeași organizație sau pentru o participare anterioară la un curs TÜV Thüringen Karpat - 10% discount

Ofertele nu sunt cumulative. Reducerile se aplică individual persoanelor fizice sau juridice. Pentru un grup mai mare de participanți se va face o ofertă personalizată.

Recomandări cursuri