fbpx

Auditor intern al sistemului de management al calității pentru laboratoare de încercări și / sau etalonări ISO 17025:2017

Grup Țintă

Responsabilii calității din laboratoarele de încercare și / sau etalonare

Managerii calității din laboratoarele de orice tip

Responsabilii calității și responsabilii metrologi

Responsabilii de încercare

Responsabilii cu verificarea tehnologiei

Conducerii laboratoarelor de etalonare și de încercare/ examinare și care participă ocazional la auditul intern al cumpărătorilor/ furnizorilor

Tuturor celor ce doresc să-și actualizeze și să-și consolideze cunoștințele despre auditul sistemului de management al laboratorului

Tematică

Scurt istoric al calității; mari gânditori (Feigenbaum, Deming, Ishikawa, Juran); de la calitatea tradițională la conceptul modern al calității

Vocabularul calității: terminologie, explicații, aplicabilitate în domenii distincte de activitate (exemple)

Prezentarea standardului ISO/IEC 17025 - cerințe generale (imparțialitate, confidențialitate), structurale, cerințe privind resursele (personal, condiții de mediu, produse și servicii furnizate din exterior, echipamente, trasabilitate metrologică), cerințe referitoare la proces (contractare, prelevare, eșantionare, manipularea probelor, incertitudine de măsurare, asigurarea calității rezultatelor, raportare, validarea metodelor, managementul lucrărilor neconforme, înregistrări tehnice, reclamații, controlul datelor), cerințe de management – opțiuni)

Principiile managementului calității și terminologia utilizată

Prezentarea standardului ISO 19011 (referințe normative, termeni și definiții specifice, ciclul PDCA în activitățile de audit, principii de auditare, pregătirea pentru audit, liste de verificare, ședința de deschidere, tehnici de audit, raportarea neconformităților, ședința de închidere, preocupări actuale pentru revizia ISO 19011)

Analiza efectuată de management – instrument de evaluare a eficienței sistemului calității laboratorului. Exemple. Întrebări și răspunsuri

Studii de caz - exerciții practice

Pe tot parcursul cursului, performanța fiecărui cursant este evaluată în funcție de sarcini, discuții, prezentări, contribuții personale, gestionarea optimă a timpului și punctualitate.

Durată

3 zile

Certificate

Certificat de absolvire TÜV Thüringen Karpat

Opțional - Certificat TÜV Thüringen e.V. Germania (50 euro + TVA)

Investiție

270 euro
*prețul afișat nu conține TVA

Înscriere

Înscrierile se pot transmite direct pe training@tuvkarpat.ro

Reducere*

Organizațiile certificate TÜV Thüringen e.V. Germania - 20% discount

Pentru trei sau mai multe persoane din aceeași organizație – 15% discount

Pentru două persoane din aceeași organizație sau pentru o participare anterioară la un curs TÜV Thüringen Karpat - 10% discount

Ofertele nu sunt cumulative. Reducerile se aplică individual persoanelor fizice sau juridice. Pentru un grup mai mare de participanți se va face o ofertă personalizată.

Recomandări cursuri