fbpx

Ghid pentru auditarea sistemelor de management ISO 19011:2018

Grup Țintă

Auditori interni, de secundă și terță parte care sunt implicați în programele de audit derulate de către organizațiile din care fac parte

Tematică

Standardul ISO 19011:2018; Principalele modificări

Termeni și definiții

Principiile auditului și abordardarea bazată pe riscuri

Etapele auditului

Programul de audit

Roluri și responsabilități

Obiectivele de audit

Domeniu de aplicare și criterii

Planificarea auditului

Raportul de audit

Închiderea auditului

Extinderea cerințelor de competență generică pentru auditori

Îndrumări privind subiecte noi de auditat, cum ar fi contextul organizației, leadership și angajament, riscuri și oportunități, conformitatea lanțului de furnizare

Studii de caz

Pe tot parcursul cursului, performanța fiecărui cursant este evaluată în funcție de sarcini, discuții, prezentări, contribuții personale, gestionarea optimă a timpului și punctualitate.

Durată

1 zi

Certificate

Certificat de absolvire TÜV Thüringen Karpat

Opțional - Certificat TÜV Thüringen e.V. Germania (50 euro + TVA)

Investiție

160 euro
*prețul afișat nu conține TVA

Înscriere

Înscrierile se pot transmite direct pe training@tuvkarpat.ro

Reducere*

Organizațiile certificate TÜV Thüringen e.V. Germania - 20% discount

Pentru trei sau mai multe persoane din aceeași organizație – 15% discount

Pentru două persoane din aceeași organizație sau pentru o participare anterioară la un curs TÜV Thüringen Karpat - 10% discount

Ofertele nu sunt cumulative. Reducerile se aplică individual persoanelor fizice sau juridice. Pentru un grup mai mare de participanți se va face o ofertă personalizată.

Recomandări cursuri