fbpx

Auditor pentru sistemul de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională (SR EN ISO 9001:2015 & SR EN ISO 14001:2015 & ISO 45001:2023)

Grup Țintă

Responsabili cu sistemul de management integrat (calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă) care doresc implementarea şi/sau certificarea unui sistem de management integrat în organizaţiile lor

Persoanele desemnate cu efectuarea auditului intern pentru sistemul de management integrat în organizaţii

Persoanele care doresc să efectueze audituri de secundă parte pentru sisteme de management integrat a unei organizaţii

Manageri de sistem

Tematică

Cerințe relevante din ISO 19011:2018; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2023

Documentaţia unui sistem de management integrat

Integrarea sistemelor de management al calităţii, de mediu şi de sănătate şi securitate ocupațională

Principii ale integrării. Tehnici de integrare

Auditul sistemelor de management integrat

Modalităţi practice privind abordarea auditului din perspectiva auditorului şi auditatului

Elementele componente ale procesului de audit intern în abordarea integrată a managementului calităţii, de mediu şi de sănătate şi securitate ocupațională

Obiectivele auditului, criteriile de audit, raport de neconformităţi,dovezile de audit, constatările auditului, concluziile auditului

Studii de caz - exerciţii practice

Pe tot parcursul cursului, performanța fiecărui cursant este evaluată în funcție de sarcini, discuții, prezentări, contribuții personale, gestionarea optimă a timpului și punctualitate.

Durată

4 zile

Certificate

Certificat de absolvire TÜV Thüringen Karpat

Opțional - Certificat TÜV Thüringen e.V. Germania (50 euro + TVA)

Investiție

350 euro
*prețul afișat nu conține TVA

Înscriere

Înscrierile se pot transmite direct pe training@tuvkarpat.ro

Reducere*

Organizațiile certificate TÜV Thüringen e.V. Germania - 20% discount

Pentru trei sau mai multe persoane din aceeași organizație – 15% discount

Pentru două persoane din aceeași organizație sau pentru o participare anterioară la un curs TÜV Thüringen Karpat - 10% discount

Ofertele nu sunt cumulative. Reducerile se aplică individual persoanelor fizice sau juridice. Pentru un grup mai mare de participanți se va face o ofertă personalizată.

Recomandări cursuri