Informare privind prelucarea datelor cu caracter personal

  Ultima actualizare a politicii: 09.12.2022, Versiune 2

1. Operatorul

TÜV Thüringen Karpat, cu sediul în București, Bulevardul Octavian Goga, nr. 2, tronson 3, etaj 8, camera 7, sector 3, număr de înregistrare fiscală/ CUI RO 18929567, își asumă angajamentul de a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor vizate și de a se conforma prevederilor legale și de reglementare aplicabile privind prelucrarea  acestora.

Această informare este adoptată de către TÜV Thüringen Karpat în relațiiile cu părțile interesate care fac parte din sistemul de servicii TÜV Thüringen Karpat și alte entități cu care TÜV Thüringen Karpat are relații comerciale.

TÜV Thüringen Karpat întelege preocupările legate de confidențialitatea datelor personale prelucrate prin intermediul site-ului www.tuvkarpat.ro sau transmise și colectate prin alte canale de comunicare.

Această informare vă oferă detalii despre ce modul în care TÜV Thüringen Karpat prelucreză datele cu carcter personal.

TÜV Thüringen Karpat poate revizui conținutul acestei informări și regulile de bună practică asociate prelucrării datelor cu caracter personal, prezentate mai jos. Aceste principii conțin angajamentul nostru de a asigura securitatea datelor cu caracter personal prelucrate. Ne angajăm să fim transparenți și deschiși. Această informare de confidențialitate a TÜV Thüringen Karpat explică modul în care prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor vizate.

2. Ce date cu caracter personal prelucrează TÜV Thüringen Karpat?

Pentru noi, “date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”).

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau unul sau mai multe elemente specifice, propriei sale identități fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Orice date care nu se încadrează în această definiție constituie „date fară caracter personal”.

Ce tipuri de date cu caracter personal colectează TÜV Thüringen Karpat:

A. În cazul persoanelor care accesează website-ul www.tuvkarpat.ro, datele personale incluse în formularele disponibile pe website (nume și prenume, telefon, e-mail, denumire angajator/ firmă),  adresele de e-mail fiind adăugate automat în baza de date TÜV Thüringen Karpat.

În momentul în care accesați site-ul nostru (www.tuvkarpat.ro) serverul web salvează în mod automat loguri de accesare ce conțin adresa IP a vizitatorului, resursa web accesată precum și informații despre sistemul de operare/ browserul utilizat. Prelucram aceste date pentru a asigura securitatea website-ului și prevenirea unor potențiale fraude.

De asemenea, pe site-ul web (www.tuvkarpat.ro) folosim module cookie pentru a îmbunătăți experiența de navigare a tuturor vizitatorilor precum și pentru a măsura eficiența acestui website.
Pentru mai multe detalii accesați pagina „Politica de utilizare a modulelor cookie”.

În cazul persoanelor care ne contacteză pe e-mail, ne interpelează telefonic, participă la conferințele nostre sau ne vizitează la sediul firmei, respectiv persoane fizice – clienți sau potențiali clienți, reprezentanți ai clienților sau ai potențialilor clienți persoane juridice, furnizori sau partenerilor de afaceri, TÜV Thüringen Karpat poate prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume și prenume, loc de muncă, număr de telefon, adresa de e-mail.

B. Modul de prelucrare a datelor cu caracter personal în cazul colaboratorilor (ex. auditori TÜV) este prezentat în informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale colaboratorilor. Acesta informare este disponibilă persoanelor vizate la cerere pe e-mail sau la sediul companiei.

C. Modul de prelucrare a datelor cu caracter personal în cazul cursanților care aplică la programele de formare profesională TÜV Thüringen Karpat este prezentat în informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale cursanților. Acesta informare este disponibilă persoanelor vizate la cerere pe e-mail sau la sediul companiei.

D. Modul de prelucrare a datelor cu caracter personal.  În cazul participanților la procesul de recrutare și selecție a personalului TÜV Thüringen Karpat este prezentat în informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor. Acesta informare este disponibilă persoanelor vizate la cerere pe e-mail sau la sediul companiei.

E. Modul de prelucrare a datelor cu caracter personal prin sistemul de monitorizare video instalat la sediul firmei, în cazul vizitatorilor la sediul TÜV Thüringen Karpat este prezentat în informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal pin sistemul de monitorizare video. Acestă informare este disponibilă persoanelor vizate la cerere pe e-mail sau la sediul companiei.

În mod obișnuit TÜV Thüringen Karpat nu colectează date cu caracter personal ale persoanelor sub 16 ani. Dacă acest lucru este necesar, consimțământul persoanei vizate este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

În ce scop sunt prelucrate datele cu caracter personal?

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea

TÜV Thüringen Karpat prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 • transmitere de oferte comerciale generale sau personalizate;
 • informări cu privire la ofertele promoționale, noutățile despre serviciile aflate în portofoliul companiei sau pentru a va invita la cursurile, conferințele organizate, webinarii, workshop- uri, newslettere sau pentru alte informări specifice domeniului de activitate;
 • încheierea și executarea de contracte;
 • furnizarea unor servicii (spre exemplu: cursuri, certificări ale sistemelor de management, etc);
 • executarea unei operațiuni de facturare/plată;
 • analize interne destinate îmbunătățirii și dezvoltării de produse și servicii, pentru identificarea și prevenirea riscurilor comerciale;
 • analize statistice, cercetări de piață;
 • pentru activități specifice departamentului personal, în situația în care aplicați pentru unul din posturile noastre disponibile;
 • pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor;
 • conformarea cu cerințele legale și de reglementare aplicabile;

Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal

De asemenea, nu păstrăm datele dumneavoastră personale mai mult decat este necesar, astfel că le păstrăm numai o perioadă suficient de lungă pentru a îndeplini scopul în care le-am colectat. De îndată ce nu mai avem nevoie de ele, inițiem acțiuni de distrugere a acestora, cu excepția cazului în care legislația ne impune să le păstrăm o perioadă mai lungă de timp.

Vom prelucra datele personale pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu. Imaginile colectate prin sistemul de monitorizare video sunt păstrate pe o perioadă de maximum 30 zile. Aceste perioade de prelucrarea datelor pot fi mărite în situația în care este este necesară apărarea anumitor drepturi în instanță.

Către cine și în ce scop putem să transmitem datele cu caracter personal

TÜV Thüringen Karpat nu transmite date cu caracter personal în afara spațiulul Economic European.

În continuare, sunt prezentați potențiali destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de TÜV Thüringen Karpat.

Destinatar

Persoane vizate

Tipuri de date personale transmise

Scopul transmiterii

TÜV Thuringen

Absolvenții cursurilor

Numele și prenumele, data și locul nașterii

Conformarea cu cerințele

Emitere certificate

Autoritatea Nationala pentru Calificări – ANC

Absolvenții cursurilor acreditate ANC

Numele și prenumele, data nașterii, CNP, locul nașterii

Conformare cu cerințele de acreditare

TÜV Thuringen

Reprezentantul legal, Persoana de contact a companiilor certificate cu un Sistem de Management

Numele și prenumele, Adresa de e-mail, Compania, Funcția

Conformare cu cerințele de acreditare

Autorităților statului

  

Atunci cand cerințele de reglementare ne impun acest lucru. Ne conformăm cerințelor legale ori de
cate ori primim cereri legate de dvs.de la autorități sau în cazul unui proces.

Vă vom informa atunci
când ni se va cere să oferim datele dvs. personale în acest mod, cu excepția cazului în care acest lucru ni se interzice prin lege. Atunci când primim astfel de cereri, difuzăm datele personale numai
dacă suntem convinşi, cu bună credință, că legea ne cere sa o facem.

Societăți succesoare

etc

  

Dacă statutul TÜV Thüringen Karpat, structura organizațională se modifică (daca inițiem un
proces de restructurare, dacă suntem achiziționați sau dacă intrăm în insolvența sau declarăm
faliment), putem transmite datele persoanel unei societăți succesoare sau afiliate sau altor parteneri
conform cerințelor de reglementare aplicabile.

Furnizori de servicii

  

În scopul asigurării funcționalităților corespunzatoare ale site-ului web

Așteptările TÜV Thüringen Karpat pentru furnizorii de servicii:

TÜV Thüringen Karpat se așteaptă ca furnizorii săi de servicii, care pot avea acces la datele personale furnizate de clienții, angajații noștri sau alți parteneri, în scopul furnizării de servicii de către TÜV Thüringen Karpat, să respecte principiile de confidențialitate, integriate, disponibilitate, autenticitate și non-repudiere enunțate în prezentul document, indiferent dacă acești furnizori de servicii accesează informații despre clienți, angajați sau parteneri și consideră angajamentul furnizorului privind confidențialitatea și securitatea ca parte a procesului său de luare a deciziilor cu privire la furnizarea de servicii.

TÜV Thüringen Karpat nu intră în relații cu nici o persoană care nu este de acord cu condițiile oferite privind securitatea datelor personale. TÜV Thüringen Karpat are semnate acorduri de confidențialitate cu toți furnizorii de servicii. De asemenea se monitorizeaza și evaluează colaborarea cu fiecare furnizor de servicii.

6. Drepturile persoanelor vizate

 • Dreptul de informare: cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de catre TÜV Thüringen Karpat;
 • Dreptul de acces la date: puteți solicita și primi o confirmare de la TÜV Thüringen Karpat cu privire la prelucrările de date (ce date prelucrăm și în ce scop, unde și cât timp le stocăm, cine are acces la ele etc.)
 • Dreptul de rectificare: a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete (exemplu: daca ai schimbat numarul de telefon sau adresa de e-mail ne puteți contacta pentru actualizarea acestor date)
 • Dreptul de ștergere: cu privire la o parte sau toate datele pe care le prelucrăm

Notă Nu vom putea da curs cererii de ștergere în toate situațiile (exemplu: legea ne obligă să păstrăm datele o anumita perioadă; datele ne sunt utile pentru un înțeles legitim sau pentru apărarea unui drept în instanță);

 • Dreptul la restricționare: puteți solicita să nu utilizăm datele persoanele, ci doar să le stocăm până la rezolvarea unei alte solicitări din partea dumneavoastră
 • Dreptul la portabilitate: puteți cere ca datele persoanele  să fie trimise către un alt operator și să fie furnizate pe un suport utilizat în mod curent;
 • Dreptul la opoziție:  puteți să vă opuneți prelucrărilor de date derulate pe baza interesului legitim al TÜV Thüringen Karpat;
 • Drepturile privind procesul decizional automatizat: ca regulă, persoana vizată are dreptul de a nu fi supusă unei decizii automate, dacă aceasta produce efecte juridice asupra sa sau o afectează similar, într-o măsură semnificativă (exemplu: refuzul automat de a încheia un contract cu persoana vizata, bazat pe o prelucrare automată de date);
 • Dreptul la retragerea consimțământului: atunci când prelucrăm datele pe baza consimțământului persoanei vizată.  Retragerea consimțământului va avea efect doar pentru viitor. Prelucrările efectuate în alt temei, cum ar fi executarea contractului, nu vor fi afectate de retragere;
 • Dreptul de a formula plângere: daca persoana vizată este nemulțumită, se poate adresa oricând Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente;

În măsura în care persoana vizată formulează o solicitare privind oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să ne furnizați detaliile necesare pentru ca TÜV Thüringen Karpat să poată identifica dreptul exercitat și îndeplinirea condițiilor de reglementare.

7. Ce măsuri de securitate utilizează TÜV Thüringen Karpat pentru protejarea datele personale ale persoanelor vizate?

Ne angajăm să protejăm datele personale de îndată ce suntem în posesia lor. Implementăm măsuri de securitate privind personalul, infrastructura IT și fizică, măsuri de securitate organizatorice și tehnice. În ciuda eforturilor noastre, în cazul în care vom depista un incident de securitate, vă vom informa, în așa fel încât să puteți iniția măsuri de protecție adecvate.
Pentru protejarea informațiilor personale, TÜV Thüringen Karpat utilizează tehnologii de criptare și pseudonimizare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site și în procesele operaționale. Chiar dacă utilizăm aceste tehnologii și alte măsuri de securitate pentru a proteja informațiile confidențiale și a oferi securitatea corespunzătoare, nu garantăm că informația transmisă prin Internet este securizată, sau că aceste transmisii nu vor fi întârziate, întrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori.
Referitor la utilizarea site-ului www.tuvkarpat.ro, în cazul în care veți primi de la TÜV Thüringen Karpat un cont de utilizare de care veți avea nevoie pentru a accesa și utiliza anumite facilități ale acestui site, persoana vizată este responsabilă pentru menținerea confidențialității contului.

Persoana vizată își asumă responsabilitatea deplină pentru toate activitățile care presupun utilizarea contului, având în vedere că TÜV Thüringen Karpat nu are obligația de a pune la îndoială autoritatea sau proprietatea oricăreia dintre instrucțiunile trimise prin intermediul contului personal al clientului.

TÜV Thüringen Karpat nu este responsabil pentru pierderile care pot rezulta din incidente de securitate determinate de faptul că persoana vizată nu a păstrat confidențialitatea informațiilor specific contului.
Persoana vizată va anunța în cel mai scurt timp compania TÜV Thüringen Karpat în cazul compromiterii contului,  respectiv accesul neautorizat al altor persoane la acesta.

Utilizatori site-ului www.tuvkarpat.ro nu pot:

 • să înregistreze sau să stocheze date personale despre alți utilizatori ai acestui site;
 • să încarce, să transmită prin e-mail sau prin alte mijloace orice material care conține viruși sau alte coduri, fișiere sau programe care pot întrerupe, limita sau interfera cu funcționalitatea oricărui software, hardware, baza de date sau fișier, sau orice echipament de comunicare care este deținut, închiriat sau utilizat de către TÜV Thüringen Karpat.

8. Ce se întâmplă în cazul în care modificăm prezenta informare privind prelucrarea datelor personale?

S-ar putea să fie nevoie să modificăm aceasta informare. Actualizările vor fi publicate pe site-ul web www.tuvarpat.ro. Dacă modificările sunt substanțiale, vom comunica prin canalele de comunicare TÜV Thüringen Karpat obișnuite pentru astfel de anunțuri.
Continuarea utilizării de către dumneavoastră a site-ului web și serviciilor TÜV Thüringen Karpat după data intrării în vigoare a acestor modificări constituie acceptarea de către dumneavoastră a acestor modificări.

Vom publica versiunea și data de intrare în vigoare în partea superioară a documentului.

9. Cum puteți contacta TÜV Thüringen Karpat?

Dacă doriți să corectați informațiile sau să adresați întrebări despre prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa office@tuvkarpat.ro sau să vă adresați Responsabilului cu protecția datelor personale la adresa de email: daniel.burete@tuvkarpat.ro, Telefon: 021 319 01 70 sau la adresa poștală:

TÜV Thüringen Karpat
Adresa: Octavian Goga, nr 2, Tronson 3, Et 8, cam 7, București
Telefon: 0213 190 170
E-mail: office@tuvkarpat.ro