Manager HSEQ

Grup Țintă

Manageri

Personal responsabil cu implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii, de mediu și al sănătăţii şi securitaţii ocupaţionale

Reprezentanţi ai managementului pentru sistemele de management al calităţii, de mediu şi al sănătăţii şi securitaţii ocupationale

Responsabili cu diferite procese în organizaţie

Șefi de departamente care administrează un proces sau seturi de procese

Responsabili de mediu

Membrii ai serviciilor interne de prevenire şi protecţie

Auditori

Evaluatori

Alte persoane interesate

Tematică

Abordare bazată pe procese

Integrarea cerințelor SMC, SMM, SSO, în procesele de afaceri ale organizaţiei

Modalitatea de aplicare a cerinţelor specific în domeniul propriu de activitate

Prezentarea unui sistem de management HSEQ orientat pe rezultate şi îmbunătățirea continuă a acestuia

Tehnici şi metode de îmbunătățire a sistemelor de management al HSEQ

Strategie de îmbunătţire a performanţei globale a unei organizaţii

Creșterea capabilităţii de a furniza consecvent produse şi servicii care satisfac cerinţele clientului, legale şi de reglementare

Evaluarea şi tratarea riscurilor HSEQ

Studii de caz - exerciţii practice

Pe tot parcursul cursului, performanța fiecărui cursant este evaluată în funcție de sarcini, discuții, prezentări, contribuții personale, gestionarea optimă a timpului și punctualitate.

Promovarea acestei evaluări continue va permite cursantului să susțină examenul scris prevăzut la finalul cursurilor.

Durată

5 zile

Certificate

Certificat de absolvire TÜVKarpat

Opțional - Certificat TÜV Thüringen e.V. Germania (50 euro + TVA)

Investiție

650 euro

Înscriere

Înscrierile se pot transmite direct pe training@tuvkarpat.ro

Reducere*

Organizațiile certificate TUV Thuringen e.V. Germania - 20% discount

Pentru trei sau mai multe persoane din aceeași organizație – 15% discount

Pentru două persoane din aceeași organizație sau pentru o participare anterioară la un curs TÜVKarpat - 10% discount

Ofertele nu sunt cumulative. Reducerile se aplică individual persoanelor fizice sau juridice. Pentru un grup mai mare de participanți se va face o ofertă personalizată.

martie 2023
aprilie 2023
No event found!

Recomandări cursuri