fbpx

Cerințe pentru sistemele de management Anti-mită ISO 37001:2016

Grup Țintă

Responsabili cu proiectarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemelor de management anti-mită

Personal implicat în activitățile de implementare și monitorizare a sistemului de control intern managerial din entitățile publice

Auditorilor interni, consilieri de etică

Persoanelor din conducerea entităților publice

Membrii echipei de gestionare a riscurilor și/sau responsabililor cu riscurile

Tematică

Programele de Conformitate Anti-mită (partea introductivă): Guvernantă corporativă, controalele interne și conformitatea Anti-mită

Sistemul român de conformitate Anti-mită: Cauze penale, modele și planuri de prevenire și combatere a corupției

Cuprins, metodologii și tehnici de conformitate corporativa Anti-mită, în experiența companiilor românești

Cerințele standardului ISO 37001:2016 și Sistemul de Management Anti –Mită

Interpretarea, aplicarea și verificarea cerințelor standardului ISO 37001:201

Ajustarea programelor de conformitate existente și procesul de certificare

Studii de caz- exerciții practice

Pe tot parcursul cursului, performanța fiecărui cursant este evaluată în funcție de sarcini, discuții, prezentări, contribuții personale, gestionarea optimă a timpului și punctualitate.

Durată

2 zile

Certificate

Certificat de absolvire TÜV Thüringen Karpat

Opțional - Certificat TÜV Thüringen e.V. Germania (50 euro + TVA)

Investiție

250 euro
*prețul afișat nu conține TVA

Înscriere

Înscrierile se pot transmite direct pe training@tuvkarpat.ro

Reducere*

Organizațiile certificate TÜV Thüringen e.V. Germania - 20% discount

Pentru trei sau mai multe persoane din aceeași organizație – 15% discount

Pentru două persoane din aceeași organizație sau pentru o participare anterioară la un curs TÜV Thüringen Karpat- 10% discount

Ofertele nu sunt cumulative. Reducerile se aplică individual persoanelor fizice sau juridice. Pentru un grup mai mare de participanți se va face o ofertă personalizată.

Recomandări cursuri