fbpx

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal conform regulamentului 679/2016 (GDPR)

Grup Țintă

Responsabili cu protecția datelor existenți sau viitori, interni sau externi, precum și toate persoanele (personal de conducere, responsabili IT sau responsabili cu securitatea IT, responsabili cu managementul calității)

Responsabili cu managementul riscurilor informaționale care vizează și date cu caracter personal

Consultanți ce vor să se pregătească pentru implementarea noilor proceduri și pentru adoptarea noilor cerințe prezentate în GDPR

Consilieri/Experți în securitatea datelor personale și toți ce care doresc să se familiarizeze cu viitoarele prevederi privind protecția datelor stipulate de Ordonanța în cauză

Tematică

Cerințele generale, terminologia specifică protecției datelor cu caracter personal, noutăți, analiza comparativă Legea 677/2001, Decizia 200/2015 - Reg 679/2016

Particularități ale implementării GDPR în raport cu vechile reglementări privind securitatea datelor personale

Obligațiile operatorilor. Drepturile persoanei vizate

Responsabilul cu protecția datelor/ DPO. Cerințe. Cerințe privind competența personalului

Cod etic. Certificarea în raport cu cerințele GDPR

Aspecte practice legate de implementarea cerințelor și conformarea GDPR

Măsuri (organizare structurală și funcțională), responsabilități, cerințe de securitate pe categorii, relația cu terții, analiza de impact, analizarea riscurilor, audit intern GDPR, tratarea incidentelor, proceduri și politici privind prelucrarea datelor, matrici și formulare aplicabile etc

Studii de caz - exerciții practice

Pe tot parcursul cursului, performanța fiecărui cursant este evaluată în funcție de sarcini, discuții, prezentări, contribuții personale, gestionarea optimă a timpului și punctualitate.

Durată

3 zile

Certificate

Certificat de absolvire TÜV Thüringen Karpat

Opțional - Certificat TÜV Thüringen e.V. Germania (50 euro + TVA)

Investiție

300 euro
*prețul afișat nu conține TVA

Înscriere

Înscrierile se pot transmite direct pe training@tuvkarpat.ro

Reducere*

Organizațiile certificate TÜV Thüringen e.V. Germania - 20% discount

Pentru trei sau mai multe persoane din aceeași organizație – 15% discount

Pentru două persoane din aceeași organizație sau pentru o participare anterioară la un curs TÜV Thüringen Karpat - 10% discount

Ofertele nu sunt cumulative. Reducerile se aplică individual persoanelor fizice sau juridice. Pentru un grup mai mare de participanți se va face o ofertă personalizată.

Recomandări cursuri