fbpx

Auditor pentru sistemul de management integrat calitate-siguranţa alimentului ( ISO 9001:2015 & ISO 22000:2018)

Grup Țintă

Responsabili cu sistemul de management integrat (calitate, siguranţa alimentului) care doresc implementare şi/sau certificarea unui sistem de management integrat în organizaţiile lor

Persoanele desemnate cu efectuarea auditului intern pentru sistemul de management integrat în organizaţii

Persoanele care doresc să efectueze audituri de secundă parte pentru sisteme de management integrat a unei organizaţii

Manageri de sistem

Tematică

Cerințe relevante din ISO 19011:2018; ISO 9001:2015; ISO 22000:2018

Relația dintre ISO 9001 şi ISO 22000

Referinţe normative şi legislative aplicabile în industria alimentară

Sistemul de igienă al unei organizaţii din industria alimentară

Integrarea sistemelor de management al calităţii și siguranţei alimentului

Documentaţia unui sistem de management integrat calitate-siguranţa alimentului

Principii ale integrării. Tehnici de integrare.

Auditul sistemelor de management integrat, competenţele şi responsabilităţile auditorului conform cerințelor ISO 19011

Elementele componente ale procesului de audit intern în abordarea integrată a managementului calităţii şi siguranţei alimentului

Obiectivele auditului, criteriile de audit, dovezile de audit, constatările auditului, concluziile auditului

Studii de caz

Auditul combinat la faţa locului (exerciţiu practic)

Pe tot parcursul cursului, performanța fiecărui cursant este evaluată în funcție de sarcini, discuții, prezentări, contribuții personale, gestionarea optimă a timpului și punctualitate.

Durată

3 zile

Certificate

Certificat de absolvire TÜV Thüringen Karpat

Opțional - Certificat TÜV Thüringen e.V. Germania (50 euro + TVA)

Investiție

250 euro
*prețul afișat nu conține TVA

Înscriere

Înscrierile se pot transmite direct pe training@tuvkarpat.ro

Reducere*

Organizațiile certificate TÜV Thüringen e.V. Germania - 20% discount

Pentru trei sau mai multe persoane din aceeași organizație – 15% discount

Pentru două persoane din aceeași organizație sau pentru o participare anterioară la un curs TÜV Thüringen Karpat - 10% discount

Ofertele nu sunt cumulative. Reducerile se aplică individual persoanelor fizice sau juridice. Pentru un grup mai mare de participanți se va face o ofertă personalizată.

Recomandări cursuri