fbpx

Manager pentru sistemul de management al calității ISO 9001:2015

Grup Țintă

Manageri sau șefi de departamente care urmăresc optimizarea activității în organizațiile sau departamentele pe care le conduc

Firmele care doresc să își implementeze sistemul de management al calității sau care au un sistem de management al calității implementat și doresc îmbunătățirea funcționării acestuia

Instituțiile publice care doresc să își formeze specialiști în sisteme de management al calității

Absolvenți de studii superioare care doresc să devină manager SMC

Orice alte persoane fizice ce doresc să devină manageri în domeniul calității

Tematică

Aspecte generale referitoare la sistemul de management al calității

Termeni și definiții în domeniul managementului calității

Principiile managementului calității

Cerințe ale standardului ISO 9001:2015 - Abordare procesuală, gândire bazată pe risc, îmbunatățire

Stabilirea și menținerea relațiilor cu clienții și furnizorii în scopul asigurării calității

Creșterea capabilității de a furniza consecvent produse și servicii care satisfac cerințele clientului, legale și de reglementare

Strategie de îmbunătățire a performanței globale a unei organizații

Integrarea cerințelor SMC în procesele de afaceri ale organizației

Documentația sistemului de management al calității; Controlul calității

Controlul optim al corelării și interdependențelor dintre procesele sistemului

Tehnici și metode de îmbunătățire a sistemului de management al calității

Studii de caz – politica referitoare la calitate, obiective ale calității, analiza efectuată de management

Pe tot parcursul cursului, performanța fiecărui cursant este evaluată în funcție de sarcini, discuții, prezentări, contribuții personale, gestionarea optimă a timpului și punctualitate.

Durată

3 zile

Certificate

Certificat de absolvire TÜV Thüringen Karpat

Opțional - Certificat TÜV Thüringen e.V. Germania (50 euro + TVA)

Investiție

250 euro
*prețul afișat nu conține TVA

Înscriere

Talonul de participare se trimite scanat pe adresa: training@tuvkarpat.ro

Reducere*

Organizațiile certificate TÜV Thüringen e.V. Germania - 20% discount

Pentru trei sau mai multe persoane din aceeași organizație – 15% discount

Pentru două persoane din aceeași organizație sau pentru o participare anterioară la un curs TÜV Thüringen Karpat - 10% discount

Ofertele nu sunt cumulative. Reducerile se aplică individual persoanelor fizice sau juridice. Pentru un grup mai mare de participanti se va face o ofertă personalizată

Recomandări cursuri