fbpx

Auditor pentru laboratoare de analize medicale ISO 15189:2022

Grup Țintă

Specialiști din cadrul laboratoarelor medicale (RMC, medici de laborator, chimiști, biologi, biochimiști, șefi de laborator)

Managementul laboratoarelor de analize medicale

Responsabili ai calității din laboratoarele medicale

Manageri ai calității din laboratoarele medicale de orice tip

Responsabili de analize

Orice persoană implicată în documentarea, implementarea, auditarea și menținerea sistemului de management al calității laboratorului de analize medicale

Tematică

Vocabularul calității: terminologie specifică ISO 15189, explicațiile termenilor utilizați în domeniul dispozitivelor medicale (exemple)

Cerințe generale ISO 15189

Stabilirea documentelor, elaborarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru

Analiza contractelor. Analize efectuate de laboratoare subcontractante

Servicii externe și aprovizionare. Servicii de consiliere. Rezolvarea reclamațiilor. Rezolvarea și controlul neconformităților. Acțiuni corective și preventive. Raportarea rezultatelor

Înregistrări tehnice și ale calității. Audit intern. Analiza de management. Personal. Echipament de laborator. Trasabilitatea măsurărilor. Incertitudine de măsurare. Asigurarea calității procedurilor analitice

Identificarea neconformităților; stabilirea corecțiilor, acțiunilor corective și preventive; evaluarea efectului economic al neconformităților (costurile non-calității și implicațiile practice ale acestora)

Tehnici de audit: prezentare, mod de aplicare (etapele auditului, ședința de deschidere, desfășurarea propriu-zisă a auditului, ședința de închidere, auditul de urmărire, închiderea auditului – raportul de audit)

Tehnici de înregistrări ale dovezilor de audit, formulări ale constatărilor de audit, pregătirea concluziilor auditului

Studii de caz - exerciții practice

Pe tot parcursul cursului, performanța fiecărui cursant este evaluată în funcție de sarcini, discuții, prezentări, contribuții personale, gestionarea optimă a timpului și punctualitate.

Durată

3 zile

Certificate

Certificat de absolvire TÜV Thüringen Karpat

Opțional - Certificat TÜV Thüringen e.V. Germania (50 euro + TVA)

Investiție

250 euro
*prețul afișat nu conține TVA

Înscriere

Înscrierile se pot transmite direct pe training@tuvkarpat.ro

Reducere*

Organizațiile certificate TÜV Thüringen e.V. Germania - 20% discount

Pentru trei sau mai multe persoane din aceeași organizație – 15% discount

Pentru două persoane din aceeași organizație sau pentru o participare anterioară la un curs TÜV Thüringen Karpat - 10% discount

Ofertele nu sunt cumulative. Reducerile se aplică individual persoanelor fizice sau juridice. Pentru un grup mai mare de participanți se va face o ofertă personalizată.

Recomandări cursuri