fbpx

Auditor privind buna practică de fabricație (GMP) în industria farmaceutică, acreditat de Colegiul Farmaciștilor (16 puncte)

Acest curs este acreditat de Colegiul Farmaciștilor beneficiind de creditele EFC ( Educație Farmaceutică Continuă) – însumând 16 puncte.

Grup Țintă

Persoanele din industria farmaceutică, producători/furnizori de produse medicamentoase (intermediare și finite), de substanțe active, de excipienți și de materiale de ambalare

Tuturor celor care vor sau să-și ridice nivelul de cunoștințe în domeniul farmaceutic

Manageri, reprezentanți ai managementului calității, personal responsabil cu implementarea și certificarea sistemului de management, auditori interni ai sistemelor de management

Tematică

Cerințe relevante din GMP (= Good Manufacturing Practice= Bună Practică de Fabricaţie)

Noutăți și aplicabilitate practică

Ciclul de viață al produsului/ produselor și importanța auditului pe trasabilitatea produsului bazată pe analiza riscului

Documentația unui Sistem de Management al Calității GMP

Recomandări GMP; cerințe legale și alte cerințe

Auditul Sistemului de Management al Calității/ Sistemelor Integrate de Management

Auditul intern

Auditul de secundă parte

Modalități practice privind abordarea auditului din perspectiva auditorului și auditatului

Elementele componente ale procesului de audit intern în abordarea integrată a managementului calității

Lista de verificare în auditul GMP (= Checklist în GMP audit)

Aspecte tehnice ale auditului: Obiectivele auditului, criteriile de audit, dovezile de audit, constatările auditului, concluziile auditului; activitate de urmărire post-audit, verificarea eficacității acțiunilor corective implementate

Abordarea procesului de audit intern pe baza analizei riscului

Importanța auditului intern în și prin Analiza de top management, îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității și Continuitatea business-ului

Aspecte ne-tehnice ale auditului

Auditul intern al Sistemului de Management al Calității și Auditul de secundă parte - surse de eficientizare a costurilor

Studii de caz - exerciții practice

Pe tot parcursul cursului, performanța fiecărui cursant este evaluată în funcție de sarcini, discuții, prezentări, contribuții personale, gestionarea optimă a timpului și punctualitate.

Durată

2 zile

Certificate

Certificat de absolvire TÜV Thüringen Karpat

Opțional - Certificat TÜV Thüringen e.V. Germania (50 euro + TVA)

Investiție

350 euro
*prețul afișat nu conține TVA

Înscriere

Înscrierile se pot transmite direct pe training@tuvkarpat.ro

Reducere*

Organizațiile certificate TÜV Thüringen e.V. Germania - 20% discount

Pentru trei sau mai multe persoane din aceeași organizație – 15% discount

Pentru două persoane din aceeași organizație sau pentru o participare anterioară la un curs TÜV Thüringen Karpat - 10% discount

Ofertele nu sunt cumulative. Reducerile se aplică individual persoanelor fizice sau juridice. Pentru un grup mai mare de participanți se va face o ofertă personalizată.

Recomandări cursuri