fbpx

ISO 50001:2018 – Sisteme de management al energiei. Cerințe cu ghid de utilizare

Dacă ar exista o listă a celor “Top Ten” probleme cărora omenirea ar trebui să le facă față în viitorii câțiva zeci de ani, care credeți că s-ar afla pe primul loc? Ei bine, o asemenea listă a fost făcută de către Richard E. Smalley în 2003, iar în top se afla (și continuă să se afle) criza globală a energiei. Predicția lui se baza pe comparația dintre volumul de energie care trebuie consumată, față de volumul de energie care trebuie produsă (privind sursele disponibile de producere a energiei), în condițiile unei creșteri exponențiale a populației planetei, de până la 8-10 miliarde de oameni în 2050.

În ultimii ani, un alt subiect a polarizat atenția generală: eficiența energetică și relația dintre consumul de energie și schimbările climatice. Este un fapt evident că asistăm la o creștere globală a temperaturii. Ca efect al acesteia, au început să devină obișnuințe, din păcate, valurile de căldură, uraganele, tornadele, furtunile tropicale și creșterea nivelului mărilor și oceanelor.

În pofida adâncirii crizei climatice, cererea de furnizare a energiei este în continuă creștere. Economia globală este insațiabilă în privința cererii de energie pentru susținerea creșterii și dezvoltării economice.

Cum ar trebui să se pregătească organizațiile pentru inevitabila provocare a adaptării sustenabile și pentru a se asigura că dispun de instrumentele necesare facilitării unei abordări sistematice a managementului energiei (care va fi centrul eforturilor de îmbunătățirea eficienței energetice în viitor)?

“Eficiența energetică este mijlocul cel mai promițător de a reduce gazele de seră în cel mai scurt timp” – Yvo de Boer, fost Secretar Executiv al Convenției Cadru a Națiunilor Unite pentru Schimbările Climatice (UNFCCC).

ISO 50001 este un standard destinat să sprijine organizațiile să-și stabilească sisteme de management al energiei eficace și eficiente. ISO 50001 se bazează pe modelul de sistem de management deja înţeles şi pus în aplicare de către organizaţii din întreaga lume. Se realizează o abordare pozitivă pentru organizaţiile de toate tipurile din viitorul foarte apropiat, sprijinind în acelaşi timp eforturile pe termen lung pentru tehnologiile energetice. ISO 50001 oferă organizaţiilor publice şi sectorul privat strategii de creştere a eficienţei energetice, reducerea costurilor şi îmbunătăţirea performanţei energetice. Deoarece structura sa este similară cu sistemul de management al mediului ISO 14001, organizațiile care dețin certificate ISO 14001 pot respecta cu ușurință cerințele standardului ISO 50001.

ISO 50001 este aplicabil tuturor instituțiilor, indiferent de locație și dimensiune, obiectivul său specific fiind Managementul Performanței Energetice, pentru îndeplinirea căruia organizația stabilește obiective specifice SMART și planifică activitățile și procesele.

Etapele de documentare și implementare a sistemului de management al energiei ISO 50001 sunt: analiza energetică, identificarea corectă a punctelor de consum asociate energiei, realizarea de economii de energie prin efectuarea lucrărilor de îmbunătățire necesare în aceste puncte și asigurarea ulterioară a continuității lucrărilor de îmbunătățire. Cu alte cuvinte, funcționalitatea ciclului Deming de îmbunătățire continuă – PDCA (Plan–Do–Check–Act).

ISO 50001 este folosit de organizații mari și mici din toată lumea, beneficiile fiind notabile, ca de exemplu: creșterea competitivității pe piață, reducerea impactului negativ asupra mediului, îmbunătățirea reputației etc.

Ce avantaje conferă documentarea și implementarea sistemului de management al energiei?

 • Integrarea cu alte sisteme de management, cum ar fi managementul de mediu, securitatea și sănătatea în muncă, siguranța alimentelor etc.
 • Fundamentarea unei bune practici de management al energiei în cadrul practicilor de business
 • Îmbunătățirea transparenței și a comunicării în managementul resurselor energetice
 • Sprijinul în evaluarea noilor tehnologii eficiente energetic
 • Crearea unui cadru de promovare a managementului energiei prin lanțul de furnizare
 • Realizarea unor economii de energie de 10%-25% printr-o atentă monitorizare a politicii de management al energiei
 • Reducerea volumului de muncă administrativă
 • Asistarea organizaţiilor pentru o mai bună utilizare a energiei
 • Transparenţa şi facilitarea comunicării referitoare la gestionarea de resurse energetice
 • Promovarea celor mai bune practici de gestionare a energiei şi a resurselor
 • Asistenţă în evaluarea şi punerea în aplicare a noilor tehnologii eficiente energetic
 • Asigurarea unui cadru pentru promovarea eficienţei energetice în lanţul de aprovizionare
 • Îmbunătăţirea modului de gestionare a energiei

Certificarea ISO 50001 poate ajuta organizațiile:

 • Să elaboreze politici referitoare la eficiența energetică
 • Să câștige noi oportunități de afaceri
 • Să stabilească obiective de utilizare a energiei
 • Să colecteze și să utilizeze datele pentru a lua decizii privind utilizarea energiei
 • Să scadă consumul total de energie
 • Să scadă costurile pe an
 • Să respecte conformitatea cu cerințele legale, reglementate și alte cerințe
 • Să îndeplinească obligațiile de reducere a emisiilor de carbon
 • Să demonstreze public responsabilitea socială

ISO 50001 este creat pentru a ajuta organizațiile să-și îmbunătățească performanța energetică, prin trasarea unor direcții de optimizare a consumului și utilizare a resurselor dobândite prin performanță. Însă acest standard nu-și va atinge scopul niciodată fără o responsabilizare superioară a top managementului, în absența lucrului în echipă, fără o conștientizare profundă a importanței implicării personale în sistemul de management al energiei, fără încrederea în capacitatea acestui sistem de management de a produce efecte benefice și de a atinge performanța dorită.

Implementarea și certificarea ISO 50001 sunt dovada maturității noastre organizaționale, a angajamentului nostru de a contribui la păstrarea resurselor vitale a singurei lumi pe care o cunoaștem și a singurei planete care ne hrănește.