fbpx

ISO 21001:2018 – Organizații educaționale. Sisteme de management pentru organizații educaționale. Cerințe și ghid de utilizare

ISO 21001 este rezultatul colaborării a 86 de experți aparținând a 39 de organisme naționale de standardizare, reuniți în Comitetul ISO/PC 288. ISO 21001 este aplicabil în orice organizație care sprijină dezvoltarea competenței prin predare, învățare sau cercetare, cu privire la tip, dimensiune sau metodă de furnizare. ISO 21001 poate fi de asemenea implementat în organizațiile educaționale care fac parte din organizații mai mari, al căror business principal nu este educația, cum ar fi departamentele de instruire profesională, însă nu se aplică la organizațiile care doar produc sau fabrică produse educaționale.

Anexa F a ISO 21001 prezintă un exemplu de implementare a acestuia în Cadrul European de Asigurare a Calității pentru Educație Vocațională și Instruire (European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training – EQAVET). Interacțiunea ISO 21001 cu EQAVET a fost explorată de European Researchers. Proiectul ERASMUS+ VET21001 Project, finanțat de Comisia Europeană, a publicat Profilurile de Competență pentru calificarea profesioniștilor care doresc să lucreze cu sisteme de management integrat ISO 21001-EQAVET, și anume Manageri de Sistem (System Managers) și Conducători de Audit (Lead Auditors).

ISO 21001 este fundamentat pe 11 principii (față de cele 7 ale ISO 9001, cu care este compatibil) și anume:

 • Focalizarea pe cursanți și alți beneficiari
 • Leadership vizionar
 • Angajamentul personalului
 • Abordarea procesuală
 • Îmbunătățirea continuă
 • Decizii bazate pe dovezi
 • Managementul relațiilor
 • Responsibilitatea socială
 • Accesibilitate și echitate
 • Conduită etică în educație
 • Securitatea și protecția datelor

 

De la publicarea ISO 21001, multe organizații educaționale au implementat și au solicitat o certificare de terță parte, de la organismele de evaluare a conformității. Pentru a armoniza abordările certificărilor acreditate din lumea întreagă, ISO dezvoltă în prezent standardul ISO TS 21030 – “Organizații Educaționale — Cerințe pentru organismele care furnizează audit și certificarea sistemelor de management al organizațiilor educaționale”.

Ca majoritatea standardelor actuale din domeniul sistemelor de management, ISO 21001 este și el compatibil și perfect integrabil cu ISO 9001, standardul de cerințe pentru sistemul de management al calității, care este fundamentul întregului sistem de standardizare de management. Dacă admitem că managementul calității reprezintă numele contemporan al fostei organizări a muncii, atunci înțelegem că ISO 21001 acoperă la un nivel superior organizarea muncii în organizațiile educaționale. Iar dacă – în ISO 9001 – abordarea procesuală se sprijină pe ciclul Deming de îmbunătățire continuă (PDCA), se poate spune că ISO 21001 este construit pe baza unui PDCA “cu codiță”. Concret, A-ul lui Deming are o buclă suplimentară în ISO 21001.

Adică, după acțiunea de îmbunătățire continuă, mai precis după încheierea cu testare a instruirilor, de exemplu, este prevăzut contractual un termen clar de una până la trei luni), timp în care foștii cursanți implementează cunoștințele dobândite în organizațiile de care aparțin. Desigur că identifică mai multe probleme decât certitudini în această încercare, pe care le listează și le înaintează foștilor traineri sau lectori spre analiză. Aceștia iau legătura cu experții pe domenii sectoriale, le prezintă întrebările absolvenților și îi convoacă la sediul organizației prestatoare de servicii educaționale, pentru soluționarea acestor semne de întrebare. În acest fel se închide bucla suplimentară, “codița A” a ciclului PDCA, efectele benefice asupra organizației cursantului devenind evidente.

Beneficiile unei organizații care implementează sistemul de management educațional, conform standardului ISO 21001 sunt:

 • Alinierea mai bună a obiectivelor și proceselor la politică
 • Abilitatea de a demonstra angajamentul față de practicile eficace de management al calității educaționale
 • Procese și instrumente de evaluare consecvente, pentru a demonstra și a crește eficacitatea și eficiența
 • Mari economii de costuri datorate managementului eficace al furnizării de produse și servicii educaționale
 • Un control mai bun de-a lungul tuturor activităților educaționale, de la început până la sfârșit
 • Un control eficace al tuturor furnizorilor externi
 • O mai mare satisfacție a beneficiarilor și cursanților, datorită îndeplinirii tuturor nevoilor și așteptărilor acestora
 • Mai puține neconformități

 

Care sunt beneficiile certificării ISO 21001?

 • Armonizarea standardelor regionale, naționale, deschise și a celor a celor aflate în proprietate privată, într-un cadru internațional
 • Asumarea responsabilității sociale prin asigurarea unei educații nediscriminatorii, de același nivel calitativ, pentru toți
 • Participarea lărgită a părților interesate
 • Stimularea excelenței și a inovării
 • Credibilitatea crescută a organizației educaționale
 • Dezvoltarea unei culturi de îmbunătățire organizațională

 

Domeniul de aplicare a standardului ISO 21001 este foarte larg, de la grădinițe la studii post-doctorale, incluzând educația vocațională și instruirea, învățarea “față-către-față” și la distanță etc. Multitudinea de servicii suport adaugă și ea consistență deosebită domeniului (biblioteci, consiliere (cognitivă, vocațională, profesională), dar și restaurante, cafenele, cantine etc.).

Evoluând de la versiunile diverselor etape anterioare (ISO 29990:2010 – “Learning Services for non-formal education and training – basic requirements for service providers”, ISO 29991:2014 – “Language learning services outside formal education – Requirements”, ISO 29992:2018 – “Assessment of outcomes of learning services – Guidance”, ISO 29993:2017 – “Learning services outside formal education – Service requirements” etc.), standardul actual de management demonstrează preocuparea intensivă a tuturor părților interesate pentru ținerea sub control a tuturor proceselor organizațiilor educaționale.

Deși în prezent există foarte puține organizații certificate față de acest standard, este de așteptat ca în viitorul nu foarte îndepărtat, conștientizarea organizațiilor (impulsionată de părțile interesate) să ducă la o creștere rapidă a solicitărilor de evaluare de conformitate și în acest domeniu. Prin urmare, orientarea organizațiilor spre implementarea și certificarea sistemului de management față de modelul ISO 21001 ar trebui să se transforme dintr-o acțiune inedită într-o obișnuință purtătoare de satisfacții.