fbpx

ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității. Cerințe

Calitate – noțiune care a preocupat omenirea din cele mai vechi timpuri și care a evoluat constant, având sensuri diferite în funcție de părțile interesate care o vehiculează:

 • Pentru acționari, organizația este “de calitate” dacă sunt recuperate investițiile inițiale pentru demararea afacerii și dacă oferă profitul așteptat
 • Pentru angajați o organizație este “de calitate” dacă poate oferi condiții de lucru și beneficii materiale motivante, negociate și stabilite prin contractul de muncă
 • Pentru client, calitatea înseamnă gradul de satisfacție obtinuță de la organizație prin produsele și serviciile pe care aceasta le furnizează
 • Pentru furnizor, calitatea este percepută ca măsura în care sunt respectate înțelegerile contractuale stabilite
 • Pentru autorități, organizația este “de calitate” atunci când activitățile sau produsele sale sunt conforme cu reglementările legale în vigoare

Din nevoia organică a oamenilor de ținere sub control a tuturor activităților, pentru a crea și a menține un climat de ordine și disciplină au apărut primele lucrări referitoare la “controlul statistic al calității”, “controlul calității”, “asigurarea calității”, “sistemul calității”, “sistemul de management al calității”, “managementul calității totale”. O întreagă pleiadă de “guru” ai calității a detaliat această noțiune simplă în aparență, complexă în esență, dar cu toate acestea la îndemâna oricui.

Ce este calitatea? Este un stil de viață. Ce este sistemul de management al calității? Este inima oricărui sistem de management general, organizațional, este forța vitală a dezvoltării oricărei afaceri, indiferent de anvergura acesteia. Este încercarea – reușită – de a vorbi cu toții aceeași limbă, de a utiliza cu toții același limbaj, al ordinii și disciplinei. Unde se află regulile de folosire, “cartea tehnică” sau “dicționarul” acestui limbaj? În standardul de cerințe pentru sistemul de management al calității, ISO 9001:2015. Căci managementul calității nu este altceva decât organizarea științifică a muncii, pe care nenumărați gânditori “calitologi” au șlefuit-o pe parcursul secolelor și-au adus-o la forma sa actuală, modernă și contemporană, oficială și standardizată.

Un sistem de management al calității încape în patru afirmații: scrii ce faci + faci ce scrii + verifici ce-ai făcut + îmbunătățești continuu și este descris în proceduri, instrucțiuni, care au ca model de elaborare și implementare cerințele ISO 9001:2015. Și cum orice astfel de sistem are nevoie de o apreciere obiectivă, echidistantă, a validității sale, aceasta este realizată de organisme de terță parte, acreditate, organismele de certificare. Cu alte cuvinte, certificarea este “examenul de capacitate” pe care-l dă organizația în fața evaluatorilor cu competența demonstrată, care verifică în ce măsură sistemul de management al organizației a ajutat la obținerea satisfacției părților interesate față de nevoile și așteptările acestora.

Beneficiile certificării sunt multiple și devin evidente în timp, pe măsura dezvoltării organizației și a maturizării culturii sale organizaționale. Certificarea:

 • Este cartea de vizită a organizației într-o lume concurențială, în continuă mișcare și transformare
 • Dă încredere terților în competența organizației de a-și atinge obiectivele propuse, cu seriozitate, responsabilitate și implicare permanentă
 • Aduce valoare organizației care a implementat corect un sistem de management al calității, prin confirmarea bunelor practici existente
 • Atestă calitatea actului managerial și trend-ul ascendent al organizației
 • Implică și responsabilizează superior toate nivelurile unei organizații, aliniind calitatea cu strategia de afaceri a organizației
 • Fundamentează gândirea bazată pe risc, atestând transformarea întregului sistem de management al calității într-un instrument de prevenire
 • Confirmă adaptabilitatea sistemului de management al calității documentat și implementat la nevoile particulare ale fiecărei organizații, indiferent de domeniul său de activitate
 • Confirmă eficacitatea și eficiența sistemului de management al calității riguros documentat și implementat, respectând cerințele ISO 9001:2015

Certificarea li se adresează tuturor organizațiilor care doresc progresul afacerii, prezență stabilă pe piața concurențială, scăderea costurilor non-calității, în esență – ordinea și disciplina – știut fiind faptul că aceasta este calea spre dezvoltarea durabilă și sustenabilă a oricărei afaceri, de mai mare sau mai mică anvergură.