fbpx

Audit Energetic cf. BS EN 16247

Un audit energetic este un pas important pentru o organizație, indiferent de dimensiunea sau de tipul acesteia, care dorește să îmbunătățească eficiența energetică, reducerea consumului de energie și să aducă beneficii pentru mediu, specifice.
Acesta prevede cerințele pentru audituri energetice și obligațiile corespunzatoare în cadrul procesului de audit energetic. Acesta recunoaște că există diferențe în abordarea de audit energetic în domenii cum ar fi domeniul de aplicare, obiectivele și seriozității, dar încearcă să armonizeze aspectele comune de audit energetic, în scopul de a aduce mai multă claritate și transparența pieței serviciilor de audit energetic. Procesul de audit energetic este prezentat ca o secvență cronologica simplă, dar acest lucru nu exclude iterații.
Cerințe și ghid de utilizare, BS EN 16247:2012 specifică cerințele pentru stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de management energetic, al cărui scop este de a permite unei organizații sa urmeze o abordare sistematică în îmbunatățirea continuă a performanței energetice, inclusiv a eficienței energetice și consumului de energie.