fbpx
mediu

ISO 14001:2015 un instrument necesar tuturor companiilor

ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.

Când vorbim despre mediu, un prim gând ne duce pe toți, inevitabil, la apelativul “planeta albastră”, fiindcă așa am cunoscut-o de când ne știm, ca planeta apelor, pădurilor, râurilor, lacurilor, aerului curat și a florei și faunei despre care învățam cândva la școală.

Din păcate, lucrurile s-au schimbat între timp și nu în bine. În stratul protector de ozon a apărut o gaură care s-a tot mărit, apoi încă una. Dezvoltarea industrială intensivă a dus la emisii necontrolate de CO2, la o poluare fără precedent a singurei lumi pe care o cunoaștem cea a Terrei. Circuitul apei în natură a “spălat” atmosfera de agenții poluanți, pe care i-a antrenat în pământ, otrăvind treptat plantele și animalele a căror hrană sunt acestea. Iar la capătul lanțului trofic suntem noi, oamenii, chemați să facem ceva – acum – pentru a opri distrugerea planetei, care avansează parcă pe “repede-nainte”.

De ce trebuie să protejăm mediul înconjurător? Pentru că locuințele, îmbrăcămintea, tehnologia mai veche sau de ultimă oră, toate depind de resursele naturale. În timp ce natura încearcă să păstreze echilibrul, activitățile umane, dimpotrivă, influențează balanța ecologică fragilă. Iar aceasta, la rândul ei, afectează bunăstarea și sănătatea noastră.

Se știe că următorii zece ani vor fi decisivi pentru UE și țările Parteneriatului Estic, în încercarea de a soluționa problemele referitoare la climă și mediu. Este imperios necesar să corectăm consecințele greșelilor din trecut, care au dus la pierderea diversității biologice, erodări ale solului, defrișări ilegale ale pădurilor, poluarea aerului și a apei, gestionarea irațională a deșeurilor și alte consecințe nefaste. De aceea, acțiunea comună de protejare a mediului înconjurător și rezistența la schimbările climatice sunt de o importanță crucială pentru viața noastră.

Nu este deci de mirare că, odată cu semnarea Acquis-ului comunitar, cu apariția Directivei Europene și a standardului armonizat de mediu, s-a dezvoltat exponențial standardizarea de mediu, totalizând la sfârșitul anului 2013 peste 700 de apariții în domeniu. În același firesc al lucrurilor se înscrie și faptul că din “solul comun” al sistemului de management al calității (reprezentat de ISO 9001:2015) a crescut, dezvoltându-se continuu, sistemul de management de mediu. Acest sistem adaugă cerințelor de referință doar câteva, detaliind și particularizând conținutul standardului pentru domeniul mediului, ținut sub control atât de cerințele de management, cât și de obligațiile de conformare.

Documentarea și implementarea sistemului de management de mediu urmăresc realizarea dezvoltării durabile, în primul rând prin conștientizarea tuturor nivelurilor de competență în ceea ce privește gravitatea situațiilor cu care ne confruntăm. Acordul de la Paris, semnat de 190 de state participante la conferința din decembrie 2015 stabilește un cadru global pentru a evita schimbările climatice periculoase, limitând încălzirea globală la sub 2°C și continuând eforturile de a o limita și mai mult, la 1,5°C. Acordul subliniază necesitatea ca emisiile globale să înceapă să scadă cât mai curând posibil și să atingă neutralitatea climatică în a doua jumătate a acestui secol. Principala realizare a Uniunii Europene în domeniul climei este Pactul Ecologic European, care are drept scop să facă clima Europei neutră până în 2050, iar economia UE – durabilă, astfel încât creșterea economică să nu depindă de utilizarea resurselor.

Însă toate acestea și multe altele asemenea lor nu pot fi posibile fără o ordine și o disciplină procedurale și procedurate, iar modelul acestei documentări îl constituie standardul pentru sistemul de management de mediu ISO 14001:2015. În lumina realității dure cu care ne confruntăm, implementarea și certificarea sistemului de management de mediu nu mai pot fi considerate o opțiune, ci au devenit o necesitate stringentă, o cale corect croită spre crearea unor deprinderi vitale, de care va depinde într-un viitor nu foarte îndepărtat însăși supraviețuirea noastră și a întregului nostru ecosistem.

Ce este ISO 14001:2015? Este un standard care creează un cadru pe care o organizație îl poate urma, mai curând decât să stabilească cerințe de performanță de mediu. Este un instrument de rentabilizare, prin: reducerea utilizării materiilor prime, resurselor, a consumului de energie, reducerea costurilor de eliminare a deșeurilor, utilizarea resurselor regenerabile, îmbunătățirea imaginii organizației în mediul concurențial de afaceri etc.

Care sunt beneficiile certificării ISO 14001? Dincolo de conformitatea juridică (ținerea la curent cu reglementările legale), avantajul competitiv, reducerea deșeurilor și a costurilor, în general, creșterea reputației în fața consumatorilor, un avantaj notabil îl constituie conștientizarea autentică, “deschiderea ochilor” rațiunii cu care suntem înzestrați, pentru a înțelege că asistăm pasiv la o adevărată “sinucidere planetară”. Acest sistem de management ne ajută să vedem cu claritate și în ansamblu care este metodologia de urmat pentru a ajuta companiile din orice domeniu de activitate să-și reducă impactul negativ asupra mediului.

Alegerile noastre din prezent, atitudinea noastră creează viitorul. Deprinderile ecologice ne asigură sănătatea, bunăstarea economică și siguranța. Sistemul de management de mediu ne ajută să ne disciplinăm, creându-ne noi modele valide. Reutilizarea, reciclarea, separarea, compactarea și eliminarea corectă a deșeurilor, adoptarea unor obiceiuri simple de economisire a energiei (de exemplu stingerea luminilor și a aparatelor, închiderea / deschiderea ferestrelor și obloanelor pentru a menține temperatura optimă a camerei),  toate acestea sunt activități simple, de “bun simț”, care fac lesne obiectul unor instrucțiuni de lucru, pe care le urmăm adeseori instinctiv, ca o “implementare fără documentare”.

Iată deci că sistemul de management de mediu descris de ISO 14001:2015 nu este o filozofie, nici o narațiune academizantă, ci un ansamblu de deprinderi firești, turnate în forma narativă a unor proceduri și instrucțiuni, urmate oricum de noi, oamenii cu cei 7 ani de-acasă, ca un cod elementar de bună practică. Iar certificarea ISO 14001:2015 nu este altceva decât recunoașterea obiectivă, realizată de către o parte echidistantă, a fidelității acțiunilor noastre raportate la un cadru organizat, liber consimțit și asumat, numit generic “sistem de management de mediu”.