fbpx

Lifturi – Directiva 2014/33/UE

În data de 29.03.2014 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Directiva 2014/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 de armonizare a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare.

Aceasta directiva (care înlocuiește vechea directiva 95/16/CE) a intrat parțial în vigoare în data de 19 aprilie 2014, urmând a intra complet în vigoare în data de 20 aprilie 2016.

Noua directivă este în fapt o reformare a vechii directive 95/16/CE și în scopul creșterii clarității acesteia s-a avut în vedere atât inglobarea modificărilor succesive ale acesteia de la data apariției, cât și includerea precizărilor din Regulamentul (CE) nr.765/2008 si din Decizia nr. 768/2008/CE.

Mai multe informații despre Directiva 2014/33/UE puteți accesa.