fbpx

Cursuri Octombrie

Auditor pentru sistemul de  management al securității informațiilor ISO/IEC 27001:2022

Tranziția la ISO/IEC 27001:2022

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal conform  regulamentului 679/2016 (GDPR)

Specialist în managementul continuității afacerii ISO 22301:2019

Auditor pentru sistemul de management integrat calitate-mediu- sănătate și securitate ocupațională (SR EN ISO 9001:2015 & SR EN ISO 1400:2015 & ISO 45001:2018)

Auditor intern IATF 16949:2016

CORE TOOLS (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA)

FMEA AIAG - VDA

Specialist în analiza cauzei rădăcină

8D Problem Solving

5S, Eliminare pierderi - Muda și Visual Mangement Training & Workshop

KPI (Key Process Indicators) și PM (Performance Management)Managementul performanței și indicatori cheie de proces

VSM – Value Stream Mapping/ Trasarea fluxului valoric

Concepte de mentenanță

Cerințe IATF 16949:2016

Lean Manufacturing - Eficiența echipamentelor (OEE) și metode de îmbunătățire a acesteia – QCO și TPM

Lean Manufacturing – Kanban

Lean Manufacturing – Introducere

Value Stream Mapping

Curs Lean Six sigma Yellow Belt, miniproiecte

Curs Lean Six Sigma Green Belt

Auditor intern pentru sistemul de management al industriei aerospatiale AS/EN 9100

Auditor pentru sistemul de management al energiei ISO 50001:2018

Auditor intern în domeniul dispozitivelor medicale ISO 13485:2016

Prezentare cerințe în domeniul laboratoarelor ISO 17025:2017

Auditor intern al sistemului de management al calității pentru laboratoare  de încercări și / sau etalonări  ISO 17025:2017

Auditor pentru laboratoare de analize medicale ISO 15189:2022

Incertitudinea de măsurare. Validarea / verificarea metodelor

Specialiști privind bunele practici de producție (GMP) în industria farmaceutică, acreditat de Colegiul Farmaciștilor (16 puncte)

Specialiști privind bunele practici de distribuție(GDP) în industria farmaceutică, acreditat de Colegiul Farmaciștilor (16 puncte)

Auditor privind bunele practici de producție (GMP) în industria farmaceutică, acreditat de Colegiul Farmaciștilor (16 puncte)

Auditor privind bunele practici de distribuție(GDP) în industria farmaceutică, acreditat de Colegiul Farmaciștilor (16 puncte)

Certificare personal SCC/SGU (Certificat de siguranță pentru contractor)

Managementul riscurilor bazat pe ISO 31000:2018

Business Process Management

Responsabilitate Socială

Managementul Situațiilor de Criză

Curs de instruire pentru autorizarea operatorilor RSVTI – modul A

Curs de reautorizare/prelungire a valabilității autorizației ca operator RSVTI – modul B

uditor intern ISO 3834-2:2021 și modificări aduse în 2021 standardului

Cerințele standardului SR EN 1090-1:2012 și SR EN 1090-2:2018

Inginer de proces - Nivel de inițiere

Inginer de proces - Nivel mediu

Inginer de proces - Nivel avansat

Cerințe pentru sistemele de management Anti-mită ISO 37001:2016

Specialist instalații fotovoltaice - Cunoștințe de bază. Inițiere - Modul 1

Specialist instalații fotovoltaice - Implementarea proiectelor - Modul 2

Specialist instalații fotovoltaice - Evaluarea proiectelor - Modul 3