Curs de reautorizare/prelungire a valabilității autorizației ca operator RSVTI – modul B