De ce TÜV Thüringen Karpat?

În alegerea unui organism prestator de servicii de instruire pornim de la adevărul axiomatic că atât educația, cât și formarea sunt laturi diferite ale învățării. Principala diferență între educație și formare este cea dintre teorie și practică: în educație, înveți teoria; în formare, înveți cum să aplici această teorie în situații practice. Să nu uităm însă că teoria și practica sunt cele două jumătăți de monedă perfect compatibile, iar valoarea acțiunilor noastre este dată de întregul pe care acestea îl compun.

Este important de reținut că formarea nu poate fi asimilată fără o educație de bază. Educația este necesară pentru a finaliza o pregătire, este “fundația” pe care se vor construi cunoștințele viitoare. Formarea este “construcția” riguroasă, responsabilă, conștientizată, a “pereților de rezistență” ai “clădirii” denumite “devenire profesională continuă”.

Instruirea este privită de multe ori ca un răspuns magic la toate problemele legate de management. Din păcate, cursurile pe termen scurt (cunoscute sub denumirea de “training-uri”), oricât de performante ar fi, nu le pot oferi participanților o cantitate prea mare de informații, idei sau soluții. Aceste training-uri pot să prezinte idei noi și să faciliteze dezvoltarea unor aptitudini pe care cursanții să și le îmbunătățească ulterior.

Instruirea nu poate oferi soluții de rezolvare a problemelor generate de un management defectuos, proceduri și politici inadecvate sau deficit de resurse. Ceea ce poate însă instruirea să facă este să ajute participanții să conștientizeze problemele cu care se confruntă și să caute metode adecvate de rezolvare a acestora.

De ce simțim nevoia să ne instruim?

Pentru că nu putem face un “stop cadru” pe ultima formă de educație absolvită, ar fi contraproductiv. Știința, tehnologia, metodele și metodologiile, totul evoluează în progresie geometrică, iar stagnarea – în condițiile societății concurențiale actuale – este sinonimă cu autoeliminarea. Forța motrice a progresului este instruirea în vederea dezvoltării profesionale continue.

Ce anume ne determină să ne înscriem la unul din numeroasele cursuri desfășurate de TÜV Thüringen Karpat?

Renumele de care se bucură organismul nostru de certificare, demonstrația de profesionalism validată de perioada îndelungată de prezență activă în domeniul său de competență, împlinirea așteptărilor participanților la instruirile noastre, tematica variată a subiectelor abordate, profesionalismul și promptitudinea cu care organizatorii de instruiri răspund solicitărilor clienților, comunicarea fluentă și profesionistă cu lectorii noștri (extinsă și după finalizarea training-urilor), experiența practică a lectorilor, transpusă în exemplificări ușor de înțeles și de reținut, disponibilitatea pentru dialog a întregului personal al organismului de certificare TÜV Thüringen Karpat, în legătură cu tematicile de instruire. Iar lista poate continua.

Care sunt beneficiile participanților ca urmare a acestor instruiri?

Interactivitatea training-urilor noastre le permite participanților să dobândească – dincolo de cunoștințele teoretice necesare – informații consistente din experiența practică a lectorilor și a colegilor de curs. Pornim întotdeauna de la ideea că un suport de curs poate fi citit de către oricine, în timp ce experiența practică dobândită prin dialogul deschis, cu exemplificări din cazuistica reală a sistemelor de management, este neprețuită. Instruirile noastre sunt gândite și centrate pe exemple practice, care ilustrează fiecare afirmație standardizată teoretică, iar activitatea de play-role fixează cunoștințele dobândite, creând puntea de legătură absolut necesară dintre teorie și practică.

Cui se adresează instruirile organizate de TÜV Thüringen Karpat?

Tuturor celor interesați să dobândească sau să-și actualizeze cunoștințele despre unul sau altul dintre sistemele de management de interes pentru organizația din care provin sau pentru propria devenire profesională, indiferent de domeniul de activitate pe care-l reprezintă, de funcția pe care o ocupă în cadrul organizației, de experiența teoretică și practică de care dispun. În funcție de tipul de curs pentru care optează, la instruiri pot participa reprezentanți ai top management-ului, middle management-ului sau ai executivului, persoane aflate la început de drum în carieră sau cu experiență îndelungată în domeniul documentării, implementării și auditării sistemelor de management, manageri/ directori/ responsabili/ specialiști ai sistemelor de management, studenți, persoane interesate de cursurile de calificare pe procese speciale etc.

De ce să luăm parte sau când să participăm la instruirile organizate de TÜV Thüringen Karpat?

Oricând consideră necesar acest lucru una sau alta dintre părțile interesate (managementul organizației, o autoritate, un organism de evaluare de conformitate de terță parte, modificări apărute în legislație, norme, normative etc., schimbări în domeniul de activitate sau structura organizatorică a companiei etc.). Sau ori de câte ori consideră necesar fiecare solicitant de instruire în parte, accesul la training-uri fiind nediscriminatoriu.

Adeseori, absolvenții instruirilor TÜV Thüringen Karpat revin ca participanți și la alte sesiuni de formare, pe baza altor standarde de sisteme de management, recomandându-ne cunoscuților sau colaboratorilor și, prin aceasta, demonstrându-și satisfacția.

Vă invităm cu drag să vă alăturați și dumneavoastră “familiei” TÜV Thüringen Karpat, cu care ați făcut deja cunoștință, acum!