Pasii Certificarii

Calea catre certificat

Auditori calificati si autorizati ai TÜV Thüringen auditeaza aplicarea si mentinerea sistemelor de management din organizatia dvs. Decisiva este respectarea standardelor si reglementarilor.

Calea catre certificat si mentinerea acestuia – Procesul certificarii:

Oferta

Organizatia ne comunica prin chestionarul clientului, datele esentiale referitoare la respectivul sistem de management. Noi elaboram pe aceasta baza o oferta adaptata la nevoile clientului. Faza de ofertare se incheie cu emiterea comenzii.

Verificarea documentatiei

Noi examinam documentatia sistemului de management transmisa, (manualul sistemului de management, dupa caz descrierea proceselor, procedurilor si instructiunilor de lucru) si le evaluam in baza cerintelor standardelor specifice. Parti ale documentatiei sistemului de management pot fi verificate in timpul auditului treapta I, la fata locului in organizatie. Se elaboreaza planul de audit pentru auditul treapta I, si se trimite organizatiei in vederea acordului.

Auditul treapta I

Auditul treapta I se efectueaza la fata locului. Acesta are drept scop verificarea documentatiei sistemului de management, evaluarea sediului si conditiilor specifice amplasamentului, purtarea discutiilor cu clientul pentru a evalua daca exista intelegerea necesara a cerintelor standardului specific. Sunt culese informatiile necesare referitoare la domeniul de activitate, la procese si sedii, precum si la aspectele legale si de reglementare aferente si respectarii acestora. De asemenea se apreciaza daca gradul de implementare al sistemului de management permite efectuarea auditului treapta a II-a. Organizatia primeste un raport referitor la auditul treapta I, inclusiv evaluarea documentatiei sistemului de management. Se transmite organizatiei planul de audit pentru auditul treapta a II-a in vederea acordarii.

Auditul treapta a II-a

In cadrul auditului treapta a 2-a se verifica eficacitatea sistemului de management, luand in considerare cerintele specifice ale standardului precum si prevederile sistemului de management implementat, in baza unor exemple si procese concrete, prin sondaj.

Atributia organizatiei in cadrul auditului treapta a II-a este de a demonstra aplicarea in practica a procedurilor ei documentate. Dupa incheierea auditului, in cadrul sedintei de inchidere, organizatia este informata asupra rezultatului auditului. Rezultatul auditului este documentat intr-un raport.

Abaterile/ constatarile sunt documentate. Organizatia propune actiuni corective. O abatere are drept urmare fie un audit de urmarire, adica o noua verificare la fata locului, fie transmiterea de noi documente si dovezi. In cadrul auditului de urmarire se auditeaza numai procesele de management afectate de abatere. Auditul de urmarire se pune la plata in functie de cheltuielile aferente. In cazul unei constatari de asemenea sunt propuse actiuni corective; implementarea corectiilor si actiunilor corective stabilite se verifica si evalueaza de catre auditorul sef cel mai tarziu cu prilejul urmatorului audit de supraveghere planificat.

Eliberarea certificatului

Eliberarea certificatului se face odata cu aprobarea procesului de certificare de catre organismul de certificare si presupune existenta dovezilor pentru ridicarea abaterilor. Daca contractul referitor la certificare a fost semnat, atunci organizatiei i se transmit certificatele (dupa caz in mai multe limbi) impreuna cu contractul si raportul de audit. Durata de valabilitate a certificatului este de regula de trei ani, atunci cand in organizatie se efectueaza anual audituri de supraveghere.

Auditul de supraveghere

In intervalul de valabilitate al certificatului se efectueaza anual audituri de supraveghere. In cadrul auditului de supraveghere se verifica prin sondaj daca sistemul de management certificat indeplineste in continuare cerintele. Primul audit de supraveghere trebuie efectuat in intervalul de 12 luni de la ultima zi a auditului de certificare. Amanarea termenului de audit dincolo de termenul limita duce la suspendarea imediata a certificatului. Odata cu suspendarea certificatului utilizarea certificatului si a marcajului certificarii sunt interzise.

In mod analog, cel de-al II-lea audit de supraveghere trebuie efectuat pana la 24 de luni de la ultima zi a auditului de certificare.

In general, la 6 luni de la termenul limita, daca auditul de supraveghere scadent nu a fost realizat, certificatul este retras.

Auditul de recertificare

Inainte de scurgerea duratei de valabilitate a certificatului, pentru mentinerea certificatului pentru de regula alti trei ani, in organizatie trebuie realizat un audit de recertificare. Organizatia este informata in timp util de catre organismul de certificare referitor la expirarea certificatului si organismul de certificare prezinta o oferta corespunzatoare de recertificare. Informatiile referitoare la modificarile sistemului de management trebuie inaintate in prealabil in scris de catre organizatie, impreuna cu documentatia aferenta. In cadrul auditului de recertificare se verifica prin sondaj eficacitatea intregului sistem de management. Desfasurarea auditului se realizeaza in conformitate cu punctual 2 al prezentei descrieri (de regula nu este necesar un audit treapta 1).

Pentru a asigura continuitatea neintrerupta a certificarii, procesul de recertificare, inclusiv aprobarea de catre organismul de certificare, trebuie incheiat in cadrul intervalului de valabilitate al certificatului actual.

Verificati aici valabilitatea certificatului.

[]
1 Step 1
Numele si Prenume
Telefon
help
Nume Firma
edit
Alte Observatii
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Aboneaza-te la newsletter!

Te asiguram ca nu trimitem mesaje spam!
Te tinem la curent doar cu informatii care te intereseaza!