Servicii de eficienta energetica pentru operatorii industriali

Directiva eficientei energetice 2012/27/CE

Incepand cu 25 octombrie 2012 a intrat in vigoare Directiva 2012/27/UE,  document cunoscut și ca “Directiva Eficientei Energetice”. Acesta este rezultatul unor programe coerente si a strategiei Uniunii Europene in domeniul energetic si are ca scop promovarea unui set de masuri care sa asigure un consum cat mai redus de energie in realizarea produselor si serviciilor pe intreg ciclul de viata al acestora. Prin programele sale privind energia consumata pe teritoriul comunitar, Uniunea Europeana si-a propus ca tinta reducerea consumului de energie cu 20% pana in anul 2020.

Legislatia din tara noastra in domeniul eficientei energetice industriale are la baza Legea nr. 121 / 2014, modificata și completata prin Legea nr. 160 / 2016. In conformitate cu prevederile acestora, operatorii economici care consuma anual o cantitate de energie de peste 1000 tone echivalent petrol au obligatia legala sa efectueze o data la patru ani un audit energetic pe cel putin 50% din conturul de consum energetic prin intermediul unei entitati autorizate, precum și sa intocmeasca programe de imbunatatire a eficientei energetice care sa includa masuri adecvate pe termen scurt, mediu și lung. Operatorii economici care consuma anual o cantitate de energie sub 1000 tone echivalent petrol, cu exceptia IMM-urilor, sunt obligati sa efectueze o data la patru ani un audit energetic pe un contur reprezentativ de consum energetic prin intermediul unei entitati autorizate și care sta la baza stabilirii și aplicarii masurilor de imbunatatire a eficientei energetice.

Eficienta energetica – cost sau investitie?

Este o intrebare pe care orice entitate consumatoare de energie o are in vedere ori de cate ori dorește sa cunoasca nivelul consumurilor proprii sau trebuie sa implementeze o schimbare.

Criteriile de evaluare avute in vedere pentru a putea raspunde intrebarilor și problemelor specifice ale clientilor noștri sunt urmatoarele:

 Costurile de implementare:

– evaluarea nivelului de consum si determinarea nivelului de referinta energetica
– retehnologizarea
– reabilitarea termica a incintelor
– modificarea procedurii de aprovizionare

– costuri de inovare
– costuri cu educarea personalului
– costurile  neimplementarii

 Costurile neimplementarii:
– nivel ridicat al taxelor
– sanctiuni legale
– imposibilitatea de a plasa produse pe piata licitatiilor
– scaderea vandabilitatii produselor organizatiei
– pierderea unor contracte

 Beneficii:
– economii rezultate din reducerea consumului de energie
– cresterea vanzarilor prin cresterea marjei de profit

– asigurarea volumelor de vanzari pentru produsele inovative
– acces pe piete controlate prin criteriul eficientei energetice
– recuperarea unor costuri de eficientizare

– reducerea cotelor obligatorii de certificate verzi

– plata unor taxe de mediu mai mici

Prin urmare, incadrarea eficientei energetice la unul din cei doi poli pe axa profitului depinde de doi factori: situatia privind randamentul energetic al consumatorului si perioada de timp in care clientul va putea sa recupereze costurile de eficientizare.
Din punctul de vedere al TÜVKarpat, maximizarea de catre clientii noștri a raportului beneficii-costuri reprezinta o strategie prevazatoare, prin abordarea din timp a masurilor de eficientizare economica si distribuirea judicioasa a costurilor pe parcursul proceselor tehnologice.

Descoperiti punctele de sprijin pentru reducerea costurilor energetice

In afara celor prezentate, auditorul și compania pot stabili optional de comun acord extinderea atat a domeniului de aplicare cat și a profunzimii auditului in cadrul consultantei privind eficienta energetica.
Beneficiati de cunoștintele noastre! Expertii noștri energetici va ofera suport pentru efectuarea auditurilor energetice in conformitate cu standardele interne și internationale, avand ca scop atingerea obiectivelor de economisire a energiei.

TÜV Karpat va ofera servicii complete in domeniul eficientei energetice industriale

 • Audit electroenergetic, termoenergetic sau combinat
 • Management energetic
 • Consultanta energetica
 • Analize energetice personalizate
 • Certificarea sistemului de management al energiei conform ISO 50001

Un audit energetic comporta parcurgerea urmatoarelor etape:

 • Contacte preliminare in vederea identificarii locatiei, a domeniului industrial și a resurselor necesare
 • Ședinte initiale avand ca scop punerea in tema a tuturor partilor implicate asupra procesului, planificarii și metodologiei
 • Vizitarea locatiilor supuse auditarii energetice
 • Prelevarea datelor pentru determinarea consumului total de energie, a consumurilor energetice relevante și a indicatorilor de performanta energetica
 • Intocmirea bilantului energetic actual pentru determinarea situatiei existente privind eficienta energetica
 • Identificarea masurilor de creștere a eficientei energetice pe termen scurt, mediu și Intocmirea bilantului energetic optimizat in ipoteza implementarii masurilor identificate, in scopul determinarii potentialului de creștere a eficientei energetice
 • Elaborarea raportului de audit energetic, ședinta finala

Beneficii

 • Reduceti costurile energetice și va intariti competitivitatea
 • Va transparentizati procesele și le asigurati o imbunatatire continua
 • Creșteti gradul de conștiinta energetica a angajatilor dumneavoastra
 • Puneti bazele tehnice pentru stabilirea unui sistem ulterior de management al energiei
 • Caștigati un partener credibil de reputatie internationala: TÜV Thüringen.