fbpx

Specialist pentru sistemul de  management al sănătății și securității ocupaționale  ISO 45001:2018

Grup Țintă

Firmele care doresc să își implementeze sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale sau care au un SSM implementat și doresc îmbunătățirea funcționării acestuia

Institutiile publice care doresc să își formeze specialiști în sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale

Absolvenți de studii superioare care doresc să devină specialiști în sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale

Orice alte persoane fizice ce doresc să devină specialiști în sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale

Tematică

Aspecte generale referitoare la sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale

Termeni și definiții în domeniul sănătății și securității ocupaționale

Principiile fundamentale ale sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale

Cerințele standardului ISO 45001:2018

Aplicarea prevederilor legale privind sănătatea și securitatea în muncă

Identificarea factorilor de risc pentru sănătate și securitatea în muncă și diminuarea impactului acestora

Instruirea personalului implicat în activitățile de protecție privind sănătatea și securitatea în muncă

Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare, prevenirii accidentelor de muncă

Elaborarea documentaței sistemului de sănătate și securitate ocupațională

Studii de caz – exerciții practice

Pe tot parcursul cursului, performanța fiecărui cursant este evaluată în funcție de sarcini, discuții, prezentări, contribuții personale, gestionarea optimă a timpului și punctualitate.

Promovarea acestei evaluări continue va permite cursantului să susțină examenul scris prevăzut la finalul cursurilor.

Durată

2 zile

Certificate

Certificat de absolvire TÜV Thüringen Karpat

Opțional - Certificat TÜV Thüringen e.V. Germania (50 euro + TVA)

Investiție

250 euro

Înscriere

Înscrierile se pot transmite direct pe training@tuvkarpat.ro

Reducere*

Organizațiile certificate TÜV Thüringen e.V. Germania - 20% discount

Pentru trei sau mai multe persoane din aceeași organizație – 15% discount

Pentru două persoane din aceeași organizație sau pentru o participare anterioară la un curs TÜV Thüringen Karpat - 10% discount

Ofertele nu sunt cumulative. Reducerile se aplică individual persoanelor fizice sau juridice. Pentru un grup mai mare de participanți se va face o ofertă personalizată.

Recomandări cursuri